Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców

Agencja pracy tymczasowej Trion sp. z.o.o dzięki doświadczeniu zdobytemu w zakresie legalizacji pracy oraz pobytu cudzoziemców z całego świata, świadczy usługi dla firm, chcących w pełni legalnie (według panującego w Polsce prawa) zatrudnić pracowników spoza Unii Europejskiej.

Legalizacja pracy i pobytu to żmudny i skomplikowany proces, dlatego nasza firma dokłada wszelkich starań, aby nie pomijając żadnych formalności przebiegał on w jak najszybszy sposób.

Zachęcamy Państwa
do skorzystania 
z poniższych usług:

  • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (karta pobytu z pozwoleniem na pracę)
  • zezwolenie na pracę
  • karta stałego pobytu
  • zaproszenie członka rodziny cudzoziemca
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  • cofnięcie zakazu wjazdu
  • oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy

Uwaga przedsiębiorco kary za złe przeprowadzenie procesu legalizacji sięgają kwot 30 000 zł!
Jeśli nie jesteś pewien czy jesteś wstanie prawidłowo przeprowadzić ten proces, zgłoś się do nas!