Leasing pracowników

Nasza agencja przejmie wszystkie obowiązki pracodawcy, wynikające z prawa pracy. Leasing pracowniczy (inaczej zwany pracą tymczasową) jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla pracodawców, ponieważ umożliwia wygodną formę zatrudnienia. Jest to idealne rozwiązanie dla firm, które zmagają się z dużą sezonowością, rotacją pracowników, zastępstwami na czas urlopu czy zwolnieniami lekarskimi.

Forma zatrudnienia jest ściśle określona czasowo – świadczenie usług przez pracownika skierowanego przez agencję do pracodawcy użytkownika, nie może przekraczać 18 miesięcy.

Korzyści wynikające ze świadczenia leasingu pracowniczego:

  • możliwość zatrudnienia pracownika tymczasowo, na ściśle określony czas
  • zapewnienie ciągłości wykonywania prac na terenie zakładu, poprzez zapewnienie przez agencję odpowiedniej ilości osób
  • elastyczna forma zatrudnienia – w zależności od potrzeb pracodawcy użytkownika dostarczenie ilości pracowników w danym okresie lub w dniu 
  • zwolnienie pracodawcy użytkownika ze wszystkich formalności związanych ze stosunkiem pracy
  • możliwość przejęcia pracownika przez pracodawcę użytkownika po 18 miesiącach współpracy z agencją

Zachęcamy państwa do bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz.